Job openings sa dyaryo

KAMI RITO SA probinsiya ay umaasa lang sa mga dyaryo para malaman ang mga job opening sa abroad. Kaya lang ay ‘di ako nakatitiyak na totoo ang lahat ng naka-dyaryo. Kailangan pa po bang magpunta ako sa POEA para iberipika ang mga ito?  —Loida ng Conner, Apayao

KUNG MAY PAGKAKATAON ka ay okey lang na magtungo ka sa POEA o kaya’y konsultahin sa computer ang kanilang website.

Kung aasa ka lang sa dyaryo, narito naman ang mga kailangang ilagay ng nag-aanunsyo ng mga job opening sa land-based workers para matiyak na legal ang mga ito:

1) Pangalan, tirahan at lisensiya sa POEA ng nasabing ahensya;

2) Ang worksite ng prinsipal o proyekto;

3) Ang kategorya ng mga skill o kasa-nayan at mga standards; at

4) Bilang ng mga bakanteng posisyon.

Ang mga lisensyadong ahensiya ay maaaring mag-anunsyo ng mga bakanteng trabaho kahit walang pahintulot ng POEA basta may kalakip itong manpower request mula sa principal.

LIBRENG PAYO! I-TEXT N’YO AT SASAGUTIN KO! PM <space> saklolaw <space> ang inyong katanungan at i-send sa 2948 (for Globe, Smart and Sun users) E-mail: [email protected]

Ayuda sa OFW
By Ome Candazo

Previous articlePolice Justice Group?
Next articleAnak ko, obligasyon ko